<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 28, 2008

Judy Ann Santos, naiyak sa SOP

Naiyak si Judy Ann Santos kahapon sa SOP habang kinakanta nila ni Ogie Alcasid ang theme song ng pelikula niyang Ploning.

Sobrang na-touched yata si Juday sa impor­tansiyang ibinibigay sa kanya ng GMA 7 na official partner nila para sa kanyang pelikula na siya rin ang producer.

Nauna nang nag-guest si Juday sa Startalk last Saturday at nabanggit niya na totoong ni-reject niya ang offer ng ABS-CBN, her home studio, na i-promote ang Ploning ng libre. Nang sabihin daw kasi sa kanya yun ay nakapag-commit na siya sa GMA 7.

Nun daw kasing i-offer niya sa ABS-CBN ang promo ni Ploning, sinabi sa kanyang tutulong sila sa kon­disyong iurong ang playdate nila sa Mayo. Pero hindi pumayag si Juday.

Say niya pa sa interview, naiintindihan naman niya dahil negosyo lang naman ang lahat.

Kaya exciting sa April 30 dahil tuloy ang banggaan ng Ploning at When Love Begins. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites