<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 23, 2008

LJ Reyes the next Katrina Halili?

IS LJ Reyes the next Katrina Halili?

There is a big reason kung bakit lumaki nang lumaki ang fan base ni Katrina noong nagsisimula pa lang siya. No, it’s not her decision na magpa-sexy dahil this came afterwards. Hindi kasi siya pinabayaan ng GMA na mabakante. From one soap to another ang drama noon ni Katrina na walang pahi-nga. From Darna, nag- Majika agad siya then Atlantika then Lupin at ang pinakahuli na nga ang Marimar.

Parang ganito ang tinatakbo ngayon ng career ni LJ. Hindi siya nawawala sa consciousness ng GMA audience.

Right now, katatapos pa lang niya sa Babangon Ako’t Dudurugin Kita na nasa Telebabad after Kamandag, announced agad siya na included sa cast ng My Name Is Kim Sam Soon.

Her character recently died sa BADK para mabilis siyang makakalipat sa next soap niya. Before this, she was at Zaido Pulis Pangkalawakan and before Zaido, nasa Lupin din siya.

Kaya nga tuwang-tuwa si Nitz M. sa nangyayari kay LJ nga-yon. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites