<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 13, 2008

Lorna Tolentino, nurse ni Daboy sa LA

Nakaka-inspire ang showbiz couple na sina Rudy Fernandez at Lorna Tolentino dahil sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan ngayon sanhi nang pagkakaroon ng sakit na kanser (stage IV ng periampullary cancer) ni Daboy (Rudy) ay nananatili silang matatag at masaya kasama ang kanilang mga anak at malalapit na kaibigan.

Kapag nakita ninyo si Daboy, hindi ninyo iisipin na ito’y may sakit.

Masayahin at palabiro pa rin ito hanggang ngayon at tanggap niya kung anuman ang kaloob sa kanya ng Diyos. Pero patuloy siyang nakikipaglaban alang-alang sa kanyang pamilya.

Ang pagkakaroon ni Daboy ng sakit ang naging daan para lalo itong mapalapit sa Diyos at sa kanyang pamilya. Dito rin napatunayan ni Daboy kung sino ang kanyang tunay na mga kaibigan na hindi bumitaw sa kanya at kasama na rito ang kanyang mga bosom buddies na sina Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Bong Revilla at Phillip Salvador.

Mag-iisang buwan nang nasa Amerika ang mag-asawang Daboy at LT dahil sa ongoing treatment doon ni Daboy pero nakatakda silang bumalik ng Maynila ngayong April 17. Muli silang babalik ng LA sa Abril 28 para sa 3rd cycle rexin-9 therapy ng aktor. Sa bahay ni Sen. Jinggoy sa LA nakatira sina Daboy at LT.

Si LT and tumatayong special nurse ni Daboy. Hindi naman daw nahihirapan si LT sa kaniyang pasyente dahil masunurin umano ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites