<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 30, 2008

Lotlot de Leon at Ramon Christopher marriage, annuled na

Annulled na ang kasal nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher at sa isang kaibigan ng actress namin nalaman ang tungkol dito.

Nag-text sa friend niya si Lotlot last Friday with a happy message that says: “I’m officially single,” at ’di na nag-elaborate. Two years ding dininig ang annulment case ng dalawa.

Nakita namin si Lotlot sa presscon/launching ng Dyesebel, pero ’di namin siya nakausap sa rami ng artista that night. Hindi kaya ng powers naming interbyuhin silang lahat, kaya tiningnan na lang muna namin siya at nakitang malusog na naman siya.

Ipinarating iyon ng friend namin kay Lotlot na nag-promise na magda-diet.

Ang nangyari pala’y, luto nang luto ito nang nasa kanya ang mga anak, kaya tumaba, pero papayat na agad dahil mahirap ang taping ng Dyesebel, kung saan, gina­gampanan niya ang role ni Banak, ina-inahan ni Dyesebel sa ilalim ng dagat. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites