<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 27, 2008

Orion Casareo, Angelika de la Cruz boyfriend

Non-showbiz ang boyfriend ni Angelika de la Cruz na si Orion Casareo, isang young businessman na anak ng may-ari ng Mariner’s Gym at franchise owner ng mga Goldilocks branches sa Olongapo at Baguio City.

Ayon sa magandang singer-actress, ang pa­kiramdam niya ay si Orion na ang kanyang ma­kakatuluyan.

Although nagkakabiruan sila tungkol sa kasal, wala pa umano silang seryosong plano tungkol dito.

Kung tutuusin, nasa tamang edad na pareho sina Angelika at Orion. Twenty eight si Orion at 26 naman si Angelika.

Napaka-smooth umano ng takbo ng kanilang relasyon. Kumbaga sa glass, wala umano itong crack kahit ni katiting. Maganda ang relasyon ni Angelika sa pamilya ni Orion at ganoon din naman ang binata sa pamilya ni Angelika. Very supportive din umano si Orion sa showbiz career ni Angelika.

Si Angelika ay isa sa mga tampok na bituin sa Babangon Ako’t Dudu­rugin Kita na may natitira pang 11 taping days. Regular na rin siyang napapanood sa SOP tuwing linggo.

Ayon kay Angelika, may nakalaan na siyang bagong project sa GMA pagkatapos ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita.

Ang isang pagkakaabalahan ni Angelika ay ang recording ng kanyang bagong album na nakatakdang i-produce ni Larry Hermoso. Gusto rin niyang maging active sa kanyang singing career lalo na sa concert scene. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites