<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 03, 2008

Pinoy Idol news updates

Ngayong hawak na ng isang major TV network ang local franchise ng American Idol expect a wider viewership and higher ratings.

Kasi noong nasa ABC 5 pa ang Philippine Idol noon ay hindi gaanong tumatak ito sa kamalayan ng mga Pinoy viewers.

Pero ngayong nasa GMA 7 na ang Pinoy Idol expect a lot of interest among the viewers lalo pa’t heavily promoted ito.

Tiyak na magkakaroon lang ng comparison regarding the hosts of Philippine Idol Ryan Agoncillo at Pinoy Idol host Raymond Gutierrez.

Who will be the better host? Sino ang magiging mas spontaneous? At sino ang mas magagamayan ng televiewers?

The same goes with the judges.

Kaninong set of judges ang mas kuwela at tatatak nang husto sa mga manonood. Ang Philippine Idol jud-ges na sina Francis Magalona, Pilita Corrales at Ryan Ca-yabyab o ang Pinoy Idol jud-ges na sina Ogie Alcasid, Jolina Magdangal at Wyngard Tracy?

We vote for the later kasi komikero si Ogie, ka-rakter si Jolina at “kainis” naman si Wyngard!

Kaya it will really be interesting on how they cast their opinons and ratings sa bawat contestant!

Malaki talaga ang expectations namin sa Pinoy Idol na magsisimula na sa April 5. Dapat ay makadiskubre talaga sila ng isang winner na pang-world class ang dating para finally ay maka-penetrate na tayo sa U.S.

Eh, sa ngayon our very own Pinay Ranielle Malubay ay nasa top-9 pa rin ng Ame-rican Idol at sana umabot siya ng top 3 tulad nang na-gawa ni Jazmine Trias four years ago. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites