<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 05, 2008

Puwet ni Dingdong, ipakikita sa rampa

HINDI pa pala nakaaalis for Palawan sina Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa taping ng Dyesebel.

Ang April 2 schedule na alis ng dalawa’y naurong bukas, April 6.

Kung wala sa SOP ang actor, alam n’yo na kung bakit, kung nasaan siya at kung sino ang kasama.

Inunang kunan ni Direk Joyce Bernal ang mga eksena rito ng ibang cast, gaya ni Jean Garcia na nag-taping sa Calatagan, Batangas, noong Apr. 2. More pictorial daw ang gagawin nina Marian at Dingdong habang nasa Palawan at tiyak, lilitratuhan ang actress na naka-costume.

Si Dingdong naman, pinaghahandaan ang pagrampa sa Bench Underwear show sa Big Dome sa July. Sa tanong kung makikipagsabayan siya sa isang actor-model na pumayag rumampa na naka-t-back (balak yatang i-upstage si Wendell Ramos) at kita ang puwet, “hintayin n’yo na lang” ang sagot ni Dingdong.

Aba, palaban na nga yata si Dingdong! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites