<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 22, 2008

Regine Velasquez at Lani Misalucha sa isang concert

Dahil siguro matagal pa, hindi muna binanggit ni Regine Velasquez na may two-night concert sila ni Lani Misalucha sa Araneta Coliseum.

Pero, marami na ang excited na mapanood in one concert ang Asia’s Songbird at Asia’s Nightingale. Billed as Main Event: The Duel of the Divas, ito’y naka-schedule sa August 29 at 30.

Biritan kung biritan ito at ’di na kailangan ang guest para magka-interes ang tao na manood, dahil sina Regine at Lani ay tamang rason na para bumili ng tiyak, mahal na tiket.

Nagkakasama na ang dalawa sa production number sa SOP dati, pero iba pa rin ang back-to-back concert.

Sino kaya ang masuwerteng director na mapipili ng Star Media (producer ng concert) na magdirek nito?

Samantala, noong Linggo after SOP, dumiretso si Regine sa storycon ng Kim Sam Soon na May 1 and 2 na ang first two taping days sa Baguio. Magsu-shoot din daw sina directors Dominic Zapata at Khryss Adalia sa Tagaytay, pero ang hinihintay namin ay kung anong restaurant ang gagamiting location at palalabasing resto ni Cyrus (Mark Anthony Fernandez).

Aabangan din namin ang eksenang nagpa-piano si Cyrus habang kumakanta ng Can’t Help Falling in Love si Kim Sam Soon.

Keri ’yun ni Regine at kailangan yatang mag-aral mag-piano ni Mark para realistic ang dating ng eksena. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

galing

9:53 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites