<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 11, 2008

Rufa Mae Quinto, naka move on na

Surely, nakapag-move on na ang singer-comedienne-TV host na si Rufa Mae Quinto sa kanyang short-lived relationship sa singer-performer na si Erik Santos na hanggang ngayon ay itinuturing pa rin niyang kaibigan.

Kung tinuldukan na ni Rufa Mae ang kanyang relasyon kay Erik, may bagong chapter na naman ang kanyang lovelife dahil may bago na naman siyang karelasyon ngayon, ang kanyang Mexican-American boyfriend na si Robert (Bob) Lopez na isang executive ng Mattel, Inc. sa Amerika.

Although bibihira ang nagtatagal sa long-distance love affair, dapat sigurong patunayan ni Peachy (tawag kay Rufa Mae) na iba sila ni Bob lalo pa’t bago pa lamang ang kanilang relasyon.

Kapag may oras din lamang si Peachy ay siya ang pumupunta ng Hong Kong at kung si Bob naman ang may panahon ay siya ang pumupunta ng Pilipinas para naman dalawin ang sikat na singer-comedienne who will turn 30 on May 28.

“Huwag naman sanang matulad si Peachy kay Miriam Quiambao na matapos magpakasal sa Boracay at i-give up ang kanyang career noon sa Pilipinas para sa Hong Kong na mamirmihan dahil doon naka-base ang kanyang ex-husband ay sa hiwalayan din nauwi ang relasyon,” sambit ng isang kasamahan sa panulat. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites