<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 03, 2008

Rufa Mae Quinto pinatitino na ng ka-MU

Ipina-interview ng Regal Entertainment si Rufa Mae Quinto para makapag-promote ng Manay Po 2: Overload (o MP2), dahil wala siya sa bansa sa promo week ng movie na showing sa April 16. Umalis kahapon for HongKong ang sexy comedienne para magpaalam sa ka-MU niyang si Bobby Lopez at dun na siya kukuha ng flight for Amsterdam na entry point nila bago makarating sa Italy para naman sa shooting ng I.T.A.L.Y.

Enjoy si Rufa Mae na pag-usapan ang participation niya sa MP2 at kung paano niya sineduced si Polo Ravales. Ang hindi nito na-explain ng husto ay kung paano siya nagbuntis, panoorin na lang daw ‘pag ipinalabas na ang pelikula.

Flattered si Rufa Mae dahil kahit sa MP2 lang siya pumasok, maganda ang billing at placing ng picture niya sa poster.

Kasamang pumunta ng HongKong ni Rufa Mae ang mga pinsan na ipakikilala niya kay Bobby. Ang bilin nga raw sa kanya ng mga ito’y, si Bobby na dapat ang last guy sa buhay niya.

“Kaya gusto kong ipakilala siya sa mga pinsan ko, para malaman niya kung sino ako at makilala niya ako ng husto. Ayaw ko na ng overload,” sey nito. “Gusto nila si Bobby. Magtino na raw ako. Worried nga siya (Bobby) pagpunta ko ng Europe, marami raw guwapo roon.” [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites