<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 25, 2008

Survivor Phi­lippines with Paolo Bediones

Napili na ng GMA News & Public Affairs ang host ng Survivor Phi­lippines at ito’y walang iba kundi si Paolo Bediones. This weekend na raw ia-announce ang tungkol dito, kaya inunahan na namin sila.

Ang daming choices ng mga Kapuso viewers kung sino ang bagay mag-host ng biggest reality adventure show sa pagdating nito ng ’Pinas, but in fairness, bagay na bagay si Paolo, dahil sa experience niya sa Extra Challenge.

Kaya siguro, ititigil pansamantala ang Tok, Tok, Tok para maharap at paghandaan ni Paolo ang Survivor Philippines.

Hindi malinaw sa amin kung August ang start ng taping o airing, dahil pabulong ang pagkukuwento ng aming source. Ang pinag­hahandaan ngayon ng mga taong magpapatakbo sa Survivor Philippines ay ang gagawing audition sa key cities ng bansa para magha­nap ng 16 castaways. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites