<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 25, 2008

Will Jericho Rosales be a Kapuso too?

May correction si Jun Lalin. Hindi raw true ang balita na aapir si Heart Evangelista sa SOP sa darating na Linggo dahil sa Show­biz Central ang kan­yang unang TV guest­ing sa GMA 7.

Kapuso na nga si Heart at pumirma siya ng kontrata noong Miyerkoles. Nag-imbita ng mga reporter sa contract signing pero walang nakaalala na magtanong kay Heart kung bakit wala siya sa shampoo commercial nina Marian Rivera at Maja Salvador?

Si Nikki Gil at hindi si Heart ang napapanood sa commercial kaya may mga nagdududa na may kuwento sa pagkawala niya sa eksena.

* * *

Dahil Kapuso na si Heart, may mga nagtatanong kung susunod na magiging Kapuso ang kanyang boyfriend na si Jericho Rosales.

Isa lamang ’yan sa siguradong itatanong kay Heart sa pag-apir niya sa Showbiz Central.

Hindi na isyu ang tsismis na hiwalay na sila ni Jericho dahil idinenay na ng kampo niya ang balita. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites