<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 22, 2008

Ana Capri may kissing scenes with Dennis Trillo

Tingnan natin kung itatanggi ni Ana Capri ang nakarating na tsika sa amin na nag-i-enjoy siya sa mga kissing scenes nila ni Dennis Trillo sa Magdusa Ka.

Rehearsal pa lang daw ni direk Maryo J. delos Reyes, tinototoo na ng aktres ang paghalik sa aktor, as in parang actual take na ang ibinibigay niyang performance.

Nahahalata raw ni Dennis ang ginagawa ni Ana, pero hindi nito pinagsasabihan ang aktres at tatawa-tawa lang ito. I’m sure, nag-i-enjoy din si Dennis sa mga halik ni Ana na ang description sa amin ay “kiss kung kiss.” Marami pa naman silang eksenang magkasama, at sa istorya sa bahay ni Ana nakatira si Dennis.

Isa ang Magdusa Ka sa successful SineNovelas ng GMA 7, dahil consistent na mataas ang ratings nito and so far, hindi pa pumapalya ang istorya. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites