<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 01, 2008

Anne Curtis, mas sexy kay Marian – Katrina

HINDI itinatago ni Katrina Halili ang paghanga sa kagandahan at kaseksihan ni Anne Curtis.

Wala raw siyang kamali-malisya sa pagsasabing mas seksi si Anne kesa kay Marian Rivera.

“Magkaibigan na kami ni Marian, pero ayokong magsinungaling. Mas seksi kasi sa paningin ko si Anne,” say ni Katrina.

Gusto pa nitong makasama si Anne sa isang project, pero mukhang imposible ito ngayon dahil Kapuso siya at Kapamilya naman ang rumored GF ni Sam Milby.

“Kahit wala akong kontrata sa GMA-7, ’di ko magagawang lumipat dahil loyal ako sa Kapuso,” esplika pa ni Katrina. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites