<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 05, 2008

Bakit naman sisiraan ni Marian ang'Marina'?

WALANG sinabing masama si Marian Rivera against Marina.

Natawa na lang si Popoy Caritativo, manager ni Ma-rian, nang tinawagan namin to answer a surprise issue na nagsalita raw si Marian against the defunct fantasy series of ABS-CBN dahil ‘malansang isda’ na raw ito.

Ang tanong ni Popoy, kailan at saan ito sinabi ng alaga niya, he wants concrete proof.

Si Marian pa ba na never nagkaroon ng record magsalita against anyone.

Kami naman, na-amuse na may ganitong balita na kesyo hurting nga raw ang star and production staff of the said Kapamilya show kahit wala ngang sinabi si Marian.

Teka, hindi ba it was a star of the said show who quoted on record na ang “lalanguy-langoy” ang “makalilimutan” ng tao sa pagpasok ng Maligno, na by the way ay same cast and crew of Marina?

Bakit nabaligtad yata? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites