<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 18, 2008

Boyz.com tagumpay ang concert

Inggit na inggit ang mga bading na nanood ng concert ng Boyz.com sa komedyanteng si RubiRubi dahil binalahura niya ang limang miyembro ng Boyz.com na sina Polo Ravales, Joseph Bitangcol, Frank Garcia, Gabb Drilon at Alwyn Uytingco sa ma-tagumpay na concert nila na ginawa sa Metro Bar noong Biyernes. Aba, masahol pa sa mga kafatid sa panampa-lataya na pinagkakapa ni RubiRubi ang harapan ng limang boys sabay pagde-describe sa audience ang korte at size ng ari ng mga ito ayon sa kanyang hipo.

Hindi pa nagkasya doon ang matangkad na komedyante dahil isa-isa rin niyang pinaghahalikan ang limang boys sa lips!

Hiyawan ang audience habang namumula naman sa kahihiyan sina Polo, Joseph, Frank, Gabb at Alwyn.

Hindi nga makatingin si Jean Garcia sa stage habang kinakapa ni RubiRubi ang nota ni Polo. Si Polo rin pala ang nakakuha ng pinakamataas na rating kay RubiRubi, meaning si Polo ang pinakadaks sa hipo niya.

Pero ayon naman sa aming obserbasyon si Gabb ang may pinakamalaking bukol sa limang boys. No wonder, nagtagal din ang kamay ni RubiRubi sa pagkapa ng harap ni Gabb.

Nag-enjoy kami nang husto sa show. Para sa amin si Joseph ang pinaka-cute at pinakamagaling sumayaw sa grupo. Si Alwyn naman ang pinakamagaling kumanta.

Siyempre si Polo ang may pinakamagandang katawan na sinundan ni Gabb. Kamukha naman ni Frank si Rafael Rossel.

Masyadong mahaba ang show na inabot ng almost three hours. Para sa amin ay dapat pinutol na lang ‘yung Central Jury portion ni Rufa Mae Quinto at pinasayaw na lang siya kasama ang limang boys.

Dapat din ay nagkasya na lang sa isang production number si RubiRubi dahil hindi naman siya ang pinunta ng manonood kungdi ang boyz.com.

Congrats to Boyz.com dahil napuno nila ang Metro Bar last Friday, in fairness.

We could hardly wait for their next show. Aba, malaking threat sila sa Coverboys. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites