<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 10, 2008

Carlo Aquino waits for next project

Naghihintay pa si Carlo Aquino ng susunod niyang project, ngayong natapos na niya ang Maging Akin Ka Lamang sa GMA 7 last Friday.

May dream palang project si Carlo, ang makagawa ng isang telefantasiya, dahil simula raw ng maging talent siya ng ABS-CBN, hindi pa siya nakasama sa alinmang fantaserye ng said network, dahil nalinya na siya sa mga drama, sa movie man o TV shows.

Wala raw naman siyang particular na gustong gawin, basta isang fantasy, gusto niya.

Issue pa rin kay Carlo ang tungkol sa kanila ni Maja Salvador at kung totoo raw na nag-break na sila. Paano raw sila magbi-break, hindi naman naging sila? May communication pa raw naman sila ni Maja, pa-text-text sila, kumustahan, pero two months na raw iyong hindi sila nagkikita ni Maja. Although noon daw, basta hindi busy si Maja, lumalabas din naman sila, nagdi-dinner o nanonood ng sine. Kaya raw lamang, alam daw niyang sunud-sunod ang work ngayon ni Maja kaya hindi na sila nagkakasama.

Work-out ang pinagkakaabalahan ngayon ni Carlo dahil may isa raw offer sa kanya, na kailangang medyo malaki ang katawan niya. Ayaw pa lamang sabihin ni Carlo kung ano ang project na iyon. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites