<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 11, 2008

Dennis Trillo susunod sa yapak ni Christopher de Leon

Nakakuwentuhan namin si Maryo J. delos Reyes na siyang direktor ng Magdusa Ka at sinabi nitong saludo siya kay Dennis Trillo na kapareha ni Katrina Halili.

“I have good words for Dennis. I like to work with him. Mabait, magaling siyang umarte at guwapo sa screen. Second time ko itong makatrabaho siya. Sana nga maigawa ko siya ng pelikula at para sa akin, sa husay niyang umarte ay puwede siyang sumunod sa yapak ni Christopher de Leon balang araw,” anang director.

Inamin din ni direk na magagaling lahat ang artista niya sa Magdusa Ka at wala siyang problema sa mga ito kaya masaya sa set. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites