<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 13, 2008

Dyesebel #1 TV show

PINATUNAYAN ng Dyesebel na totoo at hindi pantasya ang claim na ito ang Telefantasya ng Taon.

Lumangoy ito patungo sa mga puso ng mga Pilipino, at ito ang #1 TV program ng bansa base sa NUTAM ((National Urban TV Audience Measurement) data mula Abril 27 hanggang Mayo 3, 2008.

Base sa NUTAM survey, 35.1% ang TV householding ratings ng Dyesebel sa unang linggo nito.

Tinututukan ng televiewers ang mga pakikipagsapalaran ni Dyese­bel (Marian Rivera) at ang paglalakbay niya upang makapiling si Fredo (Dingdong Dantes), ang lalaking kanyang pinakaiibig.

Ngayong gabi sa Dye­sebel, aakyatin sana ng sirenang nagkapaa ang billboard ni Fredo pero napigilan siya ng mga gwardya.

May matitirahan na si Dyesebel, at magkakabanggaan sila ni Betty (Bianca King) sa palengke.

Sa Sirenea, malalaman ni Dyangga (Mylene Dizon) na si Dyesebel ang sirenang naging tao.

Magagalit si Dyangga at ipapalatigo ang ina-inahan ni Dyesebel na si Banak (Lotlot de Leon). [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites