<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 01, 2008

Dyesebel sumisid ng paitaas!

Forty four percent daw ang nakuhang ratings ng Dyesebel sa kanyang pagsisimula nung Lunes. Hindi ako nagtataka dahil talaga namang inaabangan ng mga manonood ang pagdating muli ng kanilang paboritong sirena. Inip na inip na nga sila. Baka kung hindi pa ito nagsimula ay magtampo na sila, gano’n sila ka-excited.

Muli, congratulations sa GMA 7 sa kanilang napakagandang timing ng pagpapabalik kay Dyesebel, ganito rin kaganda ang timing nang ibalik nila ang Marimar.

Speaking of Dyesebel, it will surely lift the status of Marian Rivera as an actress. Ang dami niyang mga commercials.

Maski dun sa SM Megamall, parang tatlu-tatlo ang malalaki niyang billboards.

Ang maganda kay Marian, hindi pa siya apektado ng kaniyang kasikatan. Nakatuntong pa siya sa lupa. Sana ganito siya palagi, siguradong mas sisikat pa siya. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites