<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 07, 2008

Francine Prieto, may pulitikong manliligaw

MAY isang pulitiko palang seryosong nanliligaw ngayon kay Francine Prieto. Apat na buwan na umano itong matiyagang nanliligaw sa alaga ng katotong Ces Evangelista.

Ayon sa isang source, galing sa angkan ng politicians ang lalaki at anak pa ng dating senador ng bansa. Ang ina naman nito’y dating producer ng mga pelikula.

Madalas daw makitang magkasama ngayon ang dalawa. Pero, gusto muna raw makilala nang husto ni Francine ang binata bago tuluyang pumasok sa isang relasyon.

Mahirap na raw kasing matulad sa ibang artista na sa pakikipaghiwalay din nagtatapos ang pakikipagromansa.

Mas type raw ni Francine ang pangmatagalang relasyon.

Twenty-six years old na ang sexy star na tila mas prina-prioritize ang career kesa sa lovelife.

Isa na lang ang show ni Francine ngayon sa GMA-7, ang Bubble Gang, na napapanood tuwing Biyernes.

Katatapos lang niyang mag-taping ng ESP ni Iza Calzado, na malapit nang mamaalam sa ere.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites