<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 06, 2008

Heart Evangelista natalbugan ni Juday sa SOP

PARANG isang ABS-CBN show ang SOP ng GMA-7 last Sunday.

Hindi kami umalis sa bahay hanggang hindi namin natatapos ang Sunday party show ng GMA-7 dahil inte-resting ang dalawang major segments sa pagpasok ng buwan ng May, ang pagwi-welcome kay Heart Evangelista bilang bagong Kapuso at ang big birthday party celebration ni Judy Ann Santos dahil ang SOP ang pinili niya kung saan siya magsi-celebrate ins-tead of the competing show.

Maganda ang pagwi-welcome kay Heart na nag-sing- and-dance, pero mas tumutok kami sa segment ni Juday dahil feeling namin, ang mga Kapamilya stars who were very close to her will be there. Tama kami. Bukod sa kanyang boyfriend na si Ryan Agoncillo, join din to celeb-rate with the young superstar ang Mega Star na si Sharon Cuneta. Hindi pa rin maka-paniwala, tsinek namin ang istasyon kung nasa GMA-7 nga kami.

Hintayan na lang ulit sa ratings ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites