<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 06, 2008

Iza Calzado updates

Napag-usapan namin ni Iza Calzado sa birthday party ni Jun Lalin kamakalawa ang pelikulang pagsasamahan nila ni Gabby Concepcion.

Sey ni Iza, sinabi na ito sa kanya ng GMA Films pero wala pa siyang ideya kung anong pelikula ito.

Ang alam pa lang daw niya ay si Joey Reyes ang magdidirek. Na-excite daw siya dahil first time pa lang daw niyang makatrabaho si direk Joey.

Siyempre, excited siya at ikinararangal daw niyang siya ang napiling leading lady ni Gabby pero nakatrabaho na raw pala niya ito.

Naalala niya nu’ng bata pa siya, nakapag-guest siya sa dating sitcom ni Gabby na Ok ‘Tol.

Kaya bale second time na niyang makasama nga­yon ang kontrobersyal na aktor.
Hindi pa raw sila nagkikita ni Gabby pero nagkausap na sila sa phone at nagkumustahan pagkatapos makumpirma ang project na pagsasamahan nila. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites