<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 09, 2008

Jay-R, lilipat sa ABS-CBN

’WAG na tayong ma-shock kung from SOP ay mapanood na natin sa ASAP ’08 ang R&B Prince na si Jay-R.

Ang alam namin, noon pa gustong mag-ober the bakod ng kampo ni Jay-R sa ABS-CBN, ’yun nga lang, hindi pa rin ito pinayagan ng Siyete.

Mag-e-expire na sa June ang kontrata ni Jay-R at ang dinig namin, wala nang contract renewal na magaganap.

Aba’y ngayon pa lang, parang gusto nang isumpa ng detractors itong si Jay-R. Na kesyo wala raw utang na loob.

Juice ko, pinagtrabahuhan naman ng tao ’yon. Hindi naman kumapit sa kung kani-kanino si Jay-R sa Siyete para magka-show.

May talent naman ’yung bata, mahusay kumanta at malakas ang appeal sa mga bakla (isiningit talaga ang kabadingan? Hehehe!).

Kaya dapat, walang sumbatan. Mas i-wish n’yo ng good luck ’yung tao kung sakaling lilipat siya sa ibang bahay.

What we heard, magkaka-show sa Studio 23 at baka maging MYX VJ si Jay-R, na swak na swak sa kanyang talent. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

he's still in GMA7, right? does ABS-CBN even want him? Why?

9:45 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites