<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 19, 2008

Jennylyn Mercado, naging matatag

MATATAG na nga talaga si Jennylyn Mercado, dahil hindi ito umiyak sa birthday celebration niya sa SOP kahapon, kahit marami ang bumati sa kanya.

Sabagay, sinabi na nitong ayaw na niyang umiyak para sa kanyang baby boy na isisilang sometime in September.

Sa interview sa kanya sa Startalk, sinabi ni Jennylyn na two months siyang magpapahinga after niyang magsilang at bago bumalik sa showbiz.

Balita namin, may trabaho nang inihahanda ang GMA-7 para sa kanya.

Sa rami ng naiipong baby stuff ni Jennylyn sa sunud-sunod na baby shower na binibigay sa kanya, hindi na niya kakailanganing mamili ng gamit ng bata. Hihintayin na lang niyang lumabas ang baby.

Nabasa pala naming gusto ni Patrick Garcia na narito siya ‘pag nanganak si Jennylyn, kaya lang, bawal siya sa delivery room.

Ang alam namin, sina Becky Aguila (Jen’s manager), Mel Pulmano at ang PA niyang si Leng lang ang pinayagan ng actress na makapasok sa delivery room.
Wala nga sa listahan ang adoptive mom niyang si Mommy Lydia at baka himatayin daw ito habang nanganganak ang anak. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites