<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 29, 2008

Karylle lumalaban nang paseksihan kay Marian

Napaka-sexy ni Karylle nang mag-host siya ng presscon ng top 24 ng Pinoy Idol last week.

Micro-mini ang suot ni-yang dress na kumikinang kung saan aninag na aninag na ang kanyang long smooth legs.

That was not the first time though na humanga ka-mi sa kanyang sexy body.

Sa concert ni Billy Crawford last November sa Ara-neta Coliseum ay napa-wowdin na kami ng kanyang get-up kung saan nasilip pa nga ang kanyang suot na red pan-ty sa isang part ng kanyang production number. Hindi na kami nagtataka kung bakit love na love siya ni Dingdong Dantes kasi nga nakababaliw a ng kanyang kaseksihan.

Matangkad pa siya ka-ya bagay talaga sila ni Dingdong.

No wonder, hindi ma-kuha ni Marian Rivera ang atensyon ni Dingdong, kasi nga pang-beauty queen ang kaseksihan ni Karylle.

Isa sa mga hosts ng Pinoy Idol Extra si Karylle (along with Rhian Ramos) na napapanood every Sundays after SOP and Mondays thru Thursdays after The Legend.

Natanggal na sina Elliot, Dio, Bev at Drizzle sa gina-wang first elimination round last Sunday.

Sinu-sino kaya ang mga susunod sa kanila?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites