<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 25, 2008

Katrina Halili career, may nangyaring mas maganda

Naging effective na contravida si Katrina Halili ni Marian Rivera sa highest-rating teleserye na Marimar. Pero kung effective na kontrabida si Katrina, binigyan din siya ng chance ng GMA na magbida sa Magdusa Ka na tinampukan noon sa pelikula nina Dina Bonnevie, Christopher de Leon, Dindo Fernando at Nida Blanca mula sa direksiyon ng award-winning actor-director na si Eddie Garcia.

Kabituin ni Katrina sina Dennis Trillo at Iwa Moto mula naman sa pamamahala ni Maryo J. delos Reyes.

Ang buong akala ni Katrina ay tuluyan na siyang malilinya sa mga kontrabida roles pero may mas maganda palang plano sa kanya ang kanyang home studio. Although aminado siya na may mga pagka­kataon na nakakalimutan niya na hindi kontrabida ang papel na kanyang ginagampanan sa bago niyang serye.

Si Katrina ay kumalas na sa pangangalaga ng GMA Artist Center.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites