<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 27, 2008

Katrina Halili linked to Dr. Vicki Belo boyfriend?

NOTHING to explain si Katrina Halili sa isyu sa kanila ni Dr. Hayden Kho na dyowa ni Dr. Vicki Belo.

Balik-Pilipinas at balik-taping na si Katrina for her first Sine Novela Magdusa Ka na part ng GMA Drama Rama sa Hapon.

Opposite Dennis Trillo, tuluy-tuloy sa paggawa ng record ang Magdusa Ka sa direksyon ni Maryo J. Delos Reyes bilang the first Sine Novela na hindi pa bumaba-ba ng 20s ang ratings since it started more than two weeks ago.

Third week na this week at nagkita-kita na ang lahat ng bida.

Hindi na lang sinagot ni Katrina -- who has just returned from the States for her GMA Pinoy TV commitment -- ang issue sa kanila ni Dr. Kho dahil bukod sa wala itong katotohanan, nahihiya siya kay Dr. Vicki Belo.

Mabuti na lang nauna nang nag-explain both sina Dr. Vicki and Dr. Kho about this. Na kesyo may secret relation daw sina Kat at Dr. Kho kaya it helps na rin for Kat na manahimik na lang at huwag patulan ang isyu.

Hopefully, hindi ito isang malaking gimik lang na pinasabog ng kung sino para mapag-usapan.

via

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites