<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 20, 2008

Katrina Halili, nagkokontrabida pa rin

Hindi naman kataka-taka kung panonoorin ang Magdusa Ka. Okay naman palang bida si Katrina Halili, nakuha niya ang simpatiya ko. Magaling ding kontrabida si Iwa Moto. Nakakaagapay siya sa bida, tulad nung nakaagapay si Katrina kay Marian Rivera sa Marimar.

Magaling dito si Dennis Trillo. Nagawa niyang maiangat ang kanyang sarili, siguro dahil maganda ang role niya, offbeat. Parang pinakamagandang role niya ito to date. Pero bago ko makalimutan, magaling din siya sa Blue Moon dahil pansin na pansin din siya kahit ang kaeksena niya ay ang mga magagaling na sina Eddie Garcia at Christopher de Leon. Naku ha, nakalimutan ko na unang nakita ang kagalingan niyang umarte sa Aishite Imasu. Come to think of it, magaling pala talaga siyang aktor. Nakalimutan ko pero naalala ko rin agad nang makita ko siya sa Magdusa ka.

* * *

Napag-uusapan na rin lang ang Magdusa Ka, madalas palang makalimutan ni Katrina na siya ang bida sa teleserye at hindi kontrabida. Madalas siyang paalalahanan ni direktor Maryo J. delos Reyes na bawas-bawasan ang pagtataas niya ng kilay dahil baka sa halip na maawa ay magalit sa kanya ang mga manonood.

“Mabuti na lamang at inaalalayan ako ni direk, nasanay kasi ako’ng kontrabida, pero I’m getting the feel of it. Unti-unti nasasanay ako. Mas madali palang magkontrabida kesa umiyak,” pabiro niyang sabi. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites