<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 02, 2008

Kuya Germs nalungkot sa paglipat ni Billy Joe Crawford

Si Kuya Germs (Moreno) ang tumatayong tatay-tatayan ni Billy Joe Crawford kapag ito’y nasa Pilipinas. Hindi siyempre makakalimutan na si Kuya Germs at ang kanyang programang That’s Entertainment noon sa GMA 7 ang naging tulay ni Billy para magkapangalan sa industriya. Sobra ang bonding nina Kuya Germs at Billy at animo’y tunay na anak ang turing ni Kuya Germs sa Fil-Am singer na tumatak naman sa Europa nang sumubok ng recording doon.

Nang dahil kay Kuya Germs, madalas mapanood si Billy sa mga programa ng Siete at nagkaroon pa ito ng reality-dance show na Move sa Kapuso Network.

Naglabas pa ng sariling pera si Kuya Germs para sa kauna-unahang major solo concert ni Billy sa Araneta Coliseum nung isang taon. Kaya ganoon na lamang ang pagkabigla ni Kuya Germs nang malaman niya na lumipat na ng Dos si Billy at ito umano ang maghu-host ng Pinoy Dream Academy.

Ang lalong ikinalungkot ni Kuya Germs ay hindi man lamang nito nakuhang magsabi sa kanya na may balak pala siyang lumipat ng TV network dahil bago umalis ng Pilipinas si Billy ay may tinanguan itong commitment sa Kapuso Network para sa isang panibagong show. Wala ring kaalam-alam ang local manager ni Billy na si Raul Laurente sa planong paglipat nito sa Dos.

Still hurting, ayaw na munang mag-comment ni Kuya Germs tungkol sa ginawa ni Billy na mukhang hindi alam ang salitang respeto at utang na loob. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites