<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 13, 2008

Lips ni Katrina Halili, lasang strawberry -– Dennis

HANGA si Katrina Halili kay Anne Curtis pagdating sa pagsusuot ng bikini. Magaling daw kasi itong magdala ng two-piece swimsuit.

Dagdag pa ni Katrina sa presscon ng Magdusa Ka! kamakailan: “Si Anne, magandang tingnan sa lahat ng anggulo ’pag naka-two-piece. Maganda pa ang mukha niya.”

Napag-usapan ang tungkol dito dahil may sarili ngang line ng swimwear si Katrina, ang Playmates, na mabibili lang through the Internet.

“’Di ko pa alam ang total sales namin sa ngayon. Alam n’yo bang karamihan sa mga bumibili ay mga lalaki? Gusto raw nilang makakuha ng kapareho ng mga isinusuot kong swimsuit sa pictorial.”

Dalawa ang designers ni Katrina.

Samantala, si Dennis Trillo ang ka-partner ni Katrina sa Magdusa Ka!, kung saan marami silang kissing scenes.

Sabi nga raw ni Dennis, lasang strawberry ang lips ni Katrina. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites