<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 20, 2008

Lolit Solis, nawalan ng kredibilidad

Siguradong ligtas na sa kulong si Lolit Solis, dahil iniurong na nina Piolo Pascual at Sam Milby ang kanilang demandang libelo laban sa kanya matapos niyang bawiin ang kanyang sinulat at humingi ng dispensa sa dalawa sa isang statement na pinirmahan niya sa korte mismo.

Matapos iyon, pumirma na rin sina Piolo at Sam na iniuurong na nila ang kanilang demanda.

Medyo kritikal ang kasong ito kay Lolit, dahil nakalusot siya sa kaso niya noon sa Manila Film Festival scam dahil sa probation, pero maliwanag ang mga kundisyon na hindi na siya dapat masabit pa sa ibang kaso.

Dahil oras na masabit siya ulit sa isa pang kaso, hindi na siya maaari pang mag-apply ng probation.

Maraming sabit-sabit na kuwento ang kasong iyan. Sinasabi ni Veronica

Samio na hindi siya dapat na masama sa kasong iyon dahil nang lumabas ang column ni Lolit ay retired na siya.

May mga nagsasabi namang pinanindigan na lang ni Lolit ang nakalagay sa kanyang column dahil ayaw din niyang magpahamak ang ibang tao na siyang nag-feed ng istoryang iyon.

Pero ano man ang totoo, at least nagkasundo na sila. Hindi naman nasira ng column na iyon ang image nina Piolo at Sam. Hindi naman nagbago ang kanilang popularidad.

Sa palagay namin, hindi rin naman maaapektuhan ang kredibilidad ni Lolit bilang isang kolumnista dahil sa kanyang ginawang pagbawi ng kanyang sinulat.

Mayroon siyang sources, mali naman pala ang nai-feed sa kanya, kaya iyon lang iyon. Bukas-makalawa, makakalimutao na rin ng mga tao ang lahat ng iyan. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites