<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 10, 2008

Magdusa Ka teleserye starts May 12

Para namang reunion of some sort ng Seiko Jewels ang bagong teleserye sa hapon ng GMA 7, ang Magdusa Ka, 8th movie na isinerye ng Siete sa Sine Novela na hango sa isang nobela ni Pablo Gomez nung ’80s na pinagbidahan nina Dina Bonnevie, Christopher de Leon, Dindo Fernando at Nida Blanca. Dinirek ito noon ni Eddie Garcia at humakot ng awards sa FAP at Urian. Ngayon ang gaganap sa kanilang mga roles ay sina Katrina Halili, Dennis Trillo, Gardo Versoza at Rita Avila, mga dating Seiko Jewels. Ang dalawa pa ay sina Anton Bernardo na dumadalas ang paglabas sa mga serye ng GMA 7 at Ana Capri.

Ang role ni Iwa Moto ay ginampanan ni Pinky Amador sa pelikula. Siya ang anak ni Jackielou Blanco na gumaganap namang asawa ni Gardo Versoza, ang mayamang ama ni Katrina na kukopkop sa kanya matapos siyang ipagtabuyan ng kanyang ina nang matuklasan nito ang relasyon nila ni Dennis. Gagawin ng mag-ina ang lahat para makuha ang yaman ng ama ni Katrina.

Si Emilio Garcia naman ang maya­mang ama ni Dennis na pu­pun­tahan niya para siya kupkupin para yuma­man din siyang katulad ni Katrina, pero hindi ito magiging ma­dali dahil may kapatid siya sa ama (Gabby Eigen­mann).

Kasama rin sa napaka-laking cast sina Liza Lorena, Deborah Sun, Karla Estrada, Rich Asuncion, Prince Stefan, Blumarc Roces at Shirley Dalton.

Ngayong May 12 na ang simula ng pagpa­palabas ng Magdusa Ka sa Dramarama sa Hapon. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites