<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 04, 2008

Marian Rivera at Dingdong Dantes fans, may bagong reklamo

MAY bagong reklamo ang fans nina Marian Rivera at Dingdong Dantes, pagkatapos daw magpaka-sweet ng actor kay Marian sa promo ng Dyesebel last Sunday, nakita ito sa isang birthday party na sweet na sweet sa nobyang si Karylle.

Okey lang sa supporters ng loveteam na sweet ang dalawa’t may relasyon naman talaga sila. Ang hindi nila ma-take, ang fans pa raw nina Dingdong at Karylle ang nag-post ng picture ng dalawa sa Internet na para bang gustong ipakita sa fans nina Dingdong at Marian kung ano ang totoo.

Dapat, wala ng ganitong isyu lalo’t tanggap ang loveteam nina Marian at Dingdong kahit may iba-iba silang pag-ibig.

Ang importante, hindi pinababayaan ng dalawa ang kanilang trabaho at patunay ang mataas na rating ng Dyesebel. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites