<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 30, 2008

Marian Rivera newest Jag Jeans endorser

Press launch at contract signing ni Marian Rivera ngayon as the newest Jag Jeans endorser.

Pinalitan niya si Angel Locsin bilang endorser ng naturang jeans line.

Walang TVC, kung ’di print ad at billboards lang ang promotion ng product brand sa kanilang endorser and hopefully, mabago ito ngayong si Marian na ang kanilang endorser.

Isa lang ang Jag Jeans sa mga bagong endorsements ni Marian na sunud-sunod na lalabas sa July. Binanggit na sa amin kung anong mga produkto ’yun, pero bawal isulat at kahit nakapirma na ng kontrata’y puwede pang bawiin.

Kung ’di kami nagkakamali, ang isa sa new endorsements ni Marian ay sister product ng isang endorsement ni Angel.

Ano ito? Secret muna!

Samantala, sa mga nagtatanong kung ano ang mangyayari sa Dyesebel mamaya, magigising si Fredo (Dingdong Dantes) at maaalalang may kahalikan siya the night before.

Mapapahiya naman si Dyesebel nang ang video na hinahalikan siya ni Fredo ang ipakita sa ad campaign presentation. Lalong magagalit sa kanya si Betty (Bianca King).

Manganganib din ang buhay ni Dyesebel sa pagpanhik sa lupa ng mga sirenong kawal ng Sirenea para hulihin siya, dead or alive.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites