<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 07, 2008

Marian Rivera todo kayod

Bilib na kami sa talas ng mata ni Tita Annabelle Rama. Palibhasa ay sanay sa mamahaling alahas at mga branded na gamit, napansin niyang Louis Vuitton ang sapatos at totoo ang diamond earrings na suot ni Marian Rivera sa party ni Jun Lalin.

In fairness ay napakasimple ni Marian nu’ng gabing ‘yon na halos hindi siya nakaayos at naka-makeup.

Naka-halter blouse lang din siya at ni hindi mo mapapansin na diamante pala ang hikaw niya at branded ang kanyang shoes.

Pero hindi ‘yon nakaligtas kay Tita Annabelle at hindi niya ‘yon napigilang batiin.
In fairness ay natuwa si Bisaya na keri na ni Marian ang magsuot ng mga gano’n dahil alam din niya kung gaano kasipag at ka-in demand ngayon ang dalaga.
Galing pa ng piyesta sa Nueva Ecija si Marian bago pumunta sa party ni Jun kaya pagod na siya.

Sey niya sa amin, tumatanggap pa rin siya ng provincial shows na kagaya no’n dahil parang promo na rin ng Dyesebel ang makita siya ng mga tao sa iba’t ibang probinsya.

Ganu’n din daw ang ginawa niya nu’ng panahon ng Marimar, kung saan-saan din siyang lugar nagpunta at nakita siya ng mas maraming tao kaya alam niyang nakatulong din ‘yon sa teledrama nila ni Dingdong Dantes. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites