<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 17, 2008

Pia, John, Arnell itatapat kina Cristy Fermin at Jobert Sucaldito

May time pa bang magkaroon ng daily radio show si Pia Guanio?

Kaya namin ito naitanong, dahil nabalitaan naming balak siyang bigyan ng radio show sa DzBB, kasama sina John Lapus at Arnell Ignacio.

Kaya lang, may Eat Bulaga ang dalaga at 2:30 na natatapos. May 24 Oras pa siya sa gabi.

Makakapagpahinga pa ba siya at may time pa kaya for boyfriend Vic Sotto?

Totoo rin bang dahil sa pinaplanong radio show nina Pia, John at Arnell, malilipat ang radio show ni German Moreno sa ibang oras?

Kung dati’y sa hapon napakikinggan ang programa ni Kuya Germs, ililipat daw ito sa gabi. At least, consistent siya’t pang-gabi rin ang TV show niyang Walang Tulugan sa GMA-7.

Kung matutuloy ang sinasabing radio show, obviously, itatapat sina Pia, John at Arnell kina Cristy Fermin at Jobert Sucaldito na may radio show sa DzMM at kina Ogie Diaz at Ms. F na may showbiz radio show din sa DzXL. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites