<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 25, 2008

Regine Velasquez limot na si Betty La Fea

HINDI masyadong ngarag si Regine Velasquez kahit tatlo na ang programa niya sa GMA.

Tuwing Martes ang taping niya ng 2 episodes ng Songbird, na sandali lang daw kaya may oras pa siyang magpahinga and do other things.

Ang soap opera niyang Kim Sam Soon ay twice a week ang taping (Miyerkules-Huwebes o Huwebes-Biyernes), tapos ay may pan-Linggo siyang SOP.
Nag-imbak na sila ng episodes ng Songbird dahil umalis si Regine kamakailan para sa shows niya abroad.

“I’m actually having such a great time!” ang sabi ni Regine tungkol sa ginagawa niyang Pinoy version ng Kim Sam Soon.

Aniya, ibinigay sa kanya ang the best staff and crew ng Siyete kaya tuwang-tuwa siya.

“Ang direktor na­ming si Direk Dom (Dominic Zapata) ay parang male version ni Joyce Bernal, so, krung-krung din!” natatawang bulalas ni Regine.

Dahil lovable daw ang karakter niya sa KSS ay nainlab na siya rito at nakalimutan na niya si Betty La Fea (na gusto niya dapat gawin sa ABS-CBN).

“Nakalimutan ko si Betty! Ito kasing Kim Sam Soon, since it’s Korean, mas Asian siya, so mas malapit sa kultura natin.

“Tapos, inindyeksyunan pa namin para mas maging Pilipino pa, so nakakatawa siya at ang cute, cute, cute ng character!”

Sina Mark Anthony Fernandez at Wendell Ramos ang makakatambal ni Regine sa KSS. May mga nagtatanong kung bagay ba siya sa dala­wang young actor. May chemistry kaya sila ni Mark Anthony?

“Kasi, sa story ng Kim Sam Soon, wala sila ta­laga dapat che­mistry! Kasi, the guy is really supposed to be younger than her. Kasi, part of her insecurity really is her age and her body,” eksplika ng Songbird.

Dahil sa sinabi niyang ‘yon ay dinayalugan namin si Regine ng, “Ay, bagay sa ‘yo, huh!”

Pabirong nagalit ang hitad at hiniritan ang assistant niya ng, “Bigyan mo ako P5 thousand, sasampalin ko ‘to! Baklah ka, mukhang 25 lang ako, ‘no!” tili ni Regine, sabay tawa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites