<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 18, 2008

Rita Avila, masaya sa ratings ng Magdusa Ka

TUWANG-TUWA rin si Rita Avila sa consistent na mataas na ratings ng Magdusa Ka! at lalo raw silang ginaganahang mag-taping, dahil alam na sinusubaybayan ito ng marami.

Role ng ina ni Katrina Halili ang kanyang ginagampanan at may konting pressure ito sa kanya’t papel ni Nida Blanca sa pelikula ang pinu-portray.

May intriga ang pagkakasali ni Rita sa Magdusa Ka!, mas pinili raw niya ito kesa sa offer ng ABS-CBN, dahil mas malaki ang talent fee.

Alam ng actress na may policy na sinusunod ang Channel 2 pagdating sa TF at naintindihan niya ito.

Hindi raw siya binarat ng Dos, nagkataon lang na mas naunang dumating ang offer ng GMA-7. [via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites