<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 09, 2008

Robin Padilla, 20 years nang ’di tumitikim ng alak

Maniwala kayo’t hindi, pero mahigit dalawang dekada na palang hindi tumitikim ng alak si Robin Padilla. Yup, you read it right. Simula nang maging Islam siya, hindi na siya tumikim ng kahit anong nakakalasing na inumin. Parang hindi kapani-paniwala, pero true! Hindi na siya umiinom sa kabila ng stress ng kanyang trabaho.

“Titingnan ko lang ang mga anak ko, sinasabi kong tapos na’ng panahon ng pag-i-enjoy ko sa buhay,” sabi ng action star na abala hindi lang sa pelikula nila ni Ai Ai delas Alas na Ikaw Pa Rin (Bongga Ka Boy, showing sa May 14) at sa Joaquin Bordado, kundi maging sa pagiging Ambassador of Health kaya nga favorite siya ngayong kunin bilang endorser ng health products na ang pinaka-latest ay ang Liveraide Sylymarin Capsule.

Kung sabagay, lima ang magagandang anak ni Robin at siguro ay nakokonsensiya siya na makita siyang lasing ng mga anak niyang dalaga.

Instead na uminom, pagdarasal ang madalas gawin ni Robin simula nang maging Islam siya.

Bukod sa bawal, maalaga talaga siya sa katawan. Tingnan na lang n’yo ang pangangatawan ni Binoe. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

20 years? ilang taon na ba si Robin? 40? 90's palang nagsimula sya sa showbiz, bad boy pa sya noon, wala pa siya sa Islam tapos 20 years? may mga asawa na ba mga anak nya? ayusin nyo nga balita nyo

2:15 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites