<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 14, 2008

Rudy Fernandez: Sana may dobol ako ngayon

Sa healing mass na ginanap para sa mahal nating si Rudy ‘Daboy’ Fernandez, nabanggit ng pari na sa pag-uusap nila recently nito na “sana, may dobol ako ngayon.”

Ibig sabihin ni Daboy ay tulad din sana ang buhay niya sa pelikula na sa maseselang eksena ay may kadobol sa kanyang gagawa nito at mapagpasahan niya ng hirap.

Iyon na nga lang, reality na ito. Pero, kahit na tunay na buhay na ito, sana’y malaman niyang may gustong sumalo bilang dobol niya.

Si Efren Reyes, ang unang bumanggit nito at nag-alok.

Nag-react din ang tunay niyang dobol nang mapanood si Efren sa tv. Si Fred Moro na lumuwas agad sa Cardinal Santos hospital mula sa Cavite.

“Alam kong no visitors allowed si Bossing (tawag niya kay Daboy) pero, nag-try pa rin ako. Nakita ko si LT at sumabay akong pumasok sa kuwarto ni Bosing.

“Tiningnan ko siya at hinintay kong mapansin niya ako. Tinawag niya ako para lumapit sa kanya. Hindi lang ako ang kinumusta niya kungdi ang kapatid kong si Monli.

“Na-touch ako sa ginawa niya. Kahit Muslim ang roots ko, nagdasal ako sa Panginoon na nasa itaas. Pinagdasal ko siya, kaya, alam kong gagaling siya. Noon lang kasi ako nagdasal, “katwiran niya.

Maraming tauhan si Daboy na tulad din ni Fred. Ipinangalan kay Daboy pati pangalan ng kanilang mga anak. Mabait nga kasi siya, kahit nung hindi pa siya pinapahirapan ng sakit na cancer.

Nang pumunta si Daboy sa Los Angeles, last week, tatlong araw lang pala sila doon at pinayuhan na ng kanilang doctor na iuwi na agad sa ‘Pinas.

Hindi na daw nagre-respond si Daboy sa gamut. Nanghina.

Sa totoo lang sinalubong na siya ng ambulansya sa airport pa lamang. Sa Cardinal, nanghina siya lalo.

In denial naman si Lorna. Pinatibay niya ang kanyang dibdib. Pinaniwala na one of those lang ang nangyayari sa asawa.

Umiyak na si Jinggoy (Estrada), ganu’n din si Bong (Revilla) at si Philip. Akala nila, iiwan na sila ng kaibigan. Umikot ang text messages, tungkol sa healing mass. Bawat isa’y nagdasal dito sa ‘Pinas, pati sa ibang bansa. Gaano karami ang mass prayers na ito? Naririnig marahil ng Panginoon. Kaya’t noong Sabado, himalang lumakas uli si Daboy.

Nakakausap na siya ni Sen. Bong Revilla bago pumunta ng Hong Kong. Nakahiga nang maluwag, lalo na si Sen. Jinggoy.

At si LT, nagniningning ang mga mata na parang nagsasabi: “Sabi ko na sa inyo, eh, hindi niya tayo iiwan!”

At ang tatlong baraha ni Daboy. Sina Mark Anthony, Rap-Rap at Renz. Sabay-sabay na nagpapasalamat sa Panginoon. Ipagdasal na rin po natin si Rudy Fernandez. Na tuluyan na maghimala ang buhay. Na mananatili pa siya sa atin dito sa lupa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites