<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 10, 2008

Rufa Mae Quinto umamin: Never kaming nag-sex ni Erik Santos

SINEGUNDAHAN ni Rufa Mae Quinto ang pahayag noon ni Erik Santos na walang nangyaring sexual sa isang taong relasyon nila noon.

Kasi born-again daw sila pareho ni Erik. At ang pagmamahal naman ay hindi lang daw mai-express sa pamamagitan ng pagsi-sex.

Sa maniwala o hindi raw ang mga tao, never daw siyang naging sexually active. Kaya kadalasan ay lagi lang daw siyang mag-isa. Image lang daw niya ‘yung pagiging sexy at pilya niya.

Kaya keber lang siya sa blind items na lumalabas tungkol sa isang aktres na pumu-punta pa sa Hong Kong para lang makipag-one night stand sa boyfriend. Kasi wala namang katotohanan ‘yun. Marami ang hindi nakakaalam na ‘yung pagpunta niya ng Hong Kong ay para lang makapagpahinga.

Sa rami ng trabaho niya ay lagi na lang siyang ngarag kaya looking forward siya lagi sa ilang araw na bakasyon niya sa Hong Kong.

Opportunity rin daw niya ‘yun para makapag-shopping ng mga damit at bags na puwede niyang gamitin sa kanyang work.

Lumabas na ang character niya sa Dyesebel at talagang nag-request daw siya sa production na huwag na siyang gawing sirena sa istorya dahil ayaw na niyang mababad pa sa tubig tulad noon sa Marinara.

Malamig daw kasi at kumukulubot ang kanyang balat sa tagal ng pagbabad sa tubig. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites