<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 30, 2008

Songbird ni Regine semplang sa rating

Dahil sa nakuhang mababang rating ng Songbird sa first two weeks nito ay minabuti ng GMA na ilipat na ito tuwing Sabado ng gabi para mas marami ang makapanood nito.

Maganda itong ginawa ng GMA kasi sa palagay namin ay pang-weekend talaga ang target audience ng ganitong klaseng show.

Hangang ngayon ay naghihintay pa rin ang viewers na mag-guest si Regine ng celebrities na karaniwang hindi napapanood sa GMA.

So far kasi ay puro Kapuso ang guests ni Regine sa show niya tulad nina Richard Gomez, Dennis Trillo, Michael V, Dingdong Dantes, Marian Rivera at ang mga usual na nakakasama niya sa SOP.

Malakas pa rin ang demand para mag-guest sina Sharon Cuneta, Lea Salo-nga, Jose Mari Chan at iba pang magagaling na concert artists natin tulad ng Champions.

Siguro kailangan lang talagang mag-effort ang staff ng show at huwag silang magkatwiran kaagad na hindi nila makuha ang naturang artists dahil hindi available ang mga ito.

Nakausap namin personally sina Gary Valenciano at Christian Bautista on separate occasions and they would love to guest daw sa Songbird.

Wala naman daw magiging problema dahil hindi naman katapat ng ASAP ang Songbird.

O ‘yun naman pala eh! Ano ba ang ginagawa ng Songbird staff?

Kilos mga kafatid!

It will be truly a special and memorable show every week kung mag-guest si Regine ng mga concert artist na ka-level niya like sina ZsaZsa Padilla, Kuh Ledesma, Pops Fernandez, and Martin Nievera.

The list is endless!

Kung magawa nila ito we are betting 101% na magsu-zoom to the highest level ang ratings ng Songbird!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites