<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 07, 2008

Yasmien Kurdi nabawasan ang kagalit

NGAYON ay masasabi nang okay sina Yasmien Kurdi and Jun Lalin.

Minsan lang naisulat ni Jun at hindi na nag-follow up pa nguni’t matindi ang naging galit ng kasamahan namin sa panulat sa first Starstruck First Princess dahil hindi ito nakasipot noong pa-show ni Jun sa Zirkoh to think isa siya sa top billed.

Basta quiet lang si Jun but every time we ask him kung okay na sila ni Yasmien, hindi na lang siya sumasagot.

Pero sa nakaraang advanced birthday party ni Jun last Sunday, sumipot si Yasmien and everything is forgiven.

Mahirap din naman kasing magtagal ang galit ni Jun kay Yasmien dahil after all, ang girl ang partner ng kanilang alagang si JC de Vera sa patuloy nang tumataas at consistent 30’s rating nang Babangon Ako At Dudurugin Kita sa GMA Telebabad after Dyesebel. Kaya nga sunud-su-nod ang good karma for Yasmien who really meant to apologize to Jun and so patuloy na namamayagpag ang soap nila ni JC.

Babangon Ako’t Dudurugin Kita by the way is directed by Joel Lamangan. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites