<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 14, 2008

Bong Revilla gusto munang mag-disappear

Hindi pa nagsisimula ang necrological service para kay Rudy Fernandez nang makatanggap kami ng tawag mula kay Senador Bong Revilla. Hindi na ang bestfriend niyang si Daboy ang naging paksa ng aming pag-uusap, kundi ang nakatatanda niyang kapatid na si Princess Bautista-Ocampo, may bagong problemang kinakaharap ang kanyang kapatid.

“Narinig mo ba sa radyo? Ibinalita kanina, may maid daw si Princess na nagrereklamo. Sinaktan daw niya yung babae, nag-aalala ako sa kapatid ko. Gusto ko siyang makausap, pero ayaw niya namang makipag-usap sa akin,” pahayag ng aktor-pulitiko.

Mabuti na lang at yun ang unang narinig namin mula sa aming kausap, nandun ang malasakit sa kanyang kapatid, hindi ang kanyang karera bilang pulitiko ang unang binigyan ng kahalagahan ni Senador Bong.

Ayon sa balita ay tumakas ang kasama sa bahay ni Princess, tumalon ito sa may kataasang bakod, pagkatapos itong paghahampasin ng walis-tambo ng kanyang pinagseserbisyuhan.

Agad naming tinawagan si Pepes (ang kanyang palayaw), tinanong namin kung ano ang nangyari, mabilis ang naging sagot ni Princess na matagal nang wala sa kanya ang nagrereklamong babae.

Tumawag uli sa amin si Senador Bong, sinabi namin sa kanya ang pahayag ng kanyang kapatid na walang katotohanan ang balita, pabuntong-hiningang ihinabilin ng aktor-pulitiko ang kanyang kapatid sa amin.

“Grabe, hindi pa natatapos ang lungkot ko sa pagkawala ni Rudy, heto na naman ang isa pa. Ang hirap, parang gusto ko munang mag-disappear, nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari,” ramdam namin ang bigat ng dibdib ni Senador Bong sa kanyang pagsasalita.

* * *

Kinagabihan ay nagkausap uli kami ni Princess, nalaman namin na kinabukasan ay nakipagkita siya kay Attorney Raymund Fortun, lalaban siya nang parehas, dahil walang-walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng nasabing babae.

“Matagal na po siyang wala sa akin, may hawak po akong dalawang sulat niya, ito po ang makapagpapa­tunay na March pa, wala na siya sa akin. June na po tayo ngayon, kaya almost three months na siyang wala sa akin,” mahinahong paliwanag ni Princess.

* * *

Sa kuwento ng babae ay pinakain pa niya ng tsinelas ito, pinaghahampas ng walis-tambo, kaya nung malingat siya ay sinamantala nito ang pagtakas.

Ang nakapagtataka lang, paano kaya naganap ang sinasabing pananakit ni Princess sa kanyang kasama sa bahay, samantalang nung April pa ay sa The Fort na siya nakatira at hindi na sa Casa Verde na sinasabi ng babae?

Ayon sa babae ay sariwang-sariwa pa ang pangyayari, pati ang mga sugat nito nung ipakita sa telebisyon ay parang kailan lang naganap, mas lumakas ang loob ni Princess sa pagharap sa problema dahil matagal na palang wala sa kanyang poder ang babae.

Matindi ang nilalaman ng dalawang sulat na hawak ni Princess ngayon. Kapag nalantad sa publiko kung ano-ano ang mga sinasabi ng babae sa sulat ay isang matinding rebelasyon ang mabubunyag.

Diretsong sinabi ni Attorney Fortun sa aming panayam dito sa Showbiz Mismo sa DZMM, “Wala pong katotohanan ang bintang kay Princess, meron pong taong nasa likod nito, kung ano ang mga motibo ng taong yun ang pinag-aaralan na namin ngayon.

“Kailangan po naming ugatin ang pangyayari, merong nagpakana nito. Kaila­ngang lumabas ang totoo, dahil nakakaawa naman si Princess na nadadamay, samantalang wala naman siyang dapat panagutan,” pahayag ng magaling na abogado.

Matagal nang nananahimik si Princess, pero kung kailangan niyang ilabas ang dalawang sulat para mapatunayan niyang wala siyang kasalanan sa pangyayari ay gagawin niya yun, sa ayaw at sa gusto ng pinakautak sa paninirang ito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites