<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 29, 2008

Bong Revilla Jr, ’di masisi ang nanay ni Lovi

SA tsikahan namin with Sen. Bong Revilla Jr. kamakailan, mukhang desidido na itong tumakbong vice president sa 2010.

Why not? Sa dami ng bills na naipasa niya sa Senado, puwede. Yezzz, ilang batas na rin ang naisagawa at naipasa nito bilang senador.

“I am a silent worker,” sinserong sey nito. And the friend of yours truly, Portia Ilagan, can attest to this, in fairness.

Naitanong ng yours truly kung nahe-hurt ba siya dahil mukhang hindi pabor ang nanay ni Lovi Poe sa kanyang dyunak na si Jolo.

“Masakit ’yon para sa akin bilang ama, masakit, pero hindi rin natin maiaalis bilang magulang ni Lovi, bilang nanay (referring to Rowena Moran), natatakot din siya.

“Ayaw niyang mangyari sa anak niya ang nangyari kay Grace (dyunak ni Rosanna Roces), ’di ba, na nagkaroon ng anak sa napakabatang edad. Hindi natin masisisi. Naiintidihin ko siya.

“Ako kasi, kung ano ’yung marinig ko, hindi naman ako napipikon agad. Hindi ako nagagalit agad. Tinitingnan ko muna, ano ba... bakit? ’Yun agad ako, eh. Binibigyan ko agad ng justification kung bakit,” esplika ng simpatikong senador.
Oo nga naman, Jolo at Lovi. Dapat kayo ang gumanap sa script na sinulat ng yours truly na “Bakit Maraming Bakit ang Pag-ibig?,” tsuk!

O, siya, remind lang namin, Sen. Bong will run for vice president sa 2010 if plans push through, ha.

Medyo matagal pa ’yon at marami pang puwedeng mangyaring Kap’s Amazing Stories, tsuk!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites