<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 27, 2008

Bong Revilla, nami-miss ang hagikhik ni Daboy

Sa pananaw ng nakararami ay malayo pa ang 2010. Isang taon at kalahati pa ang kailangan nating palipasin at hintayin bago maganap ang presidential elections.

Pero ngayon pa lang ay maingay nang umiikot ang balita na tatakbo sa pagka-vice-president si Senador Bong Revilla, kapag hindi raw tumakbo ang kanyang kaibigang si Senador Jinggoy Estrada ay tutuloy siya sa pagtakbo, ganun ang senaryo.

Bukas ang isip ni Senador Bong sa mga posibilidad, totoong siya ang napupusuang tumakbo ng kanyang partido, pero gusto muna niyang pulsuhan ang ating mga kababayan.

“Kung sa palagay nila, e, meron akong magagawa sa mga pagbabagong hinahanap nila, kung sa pala­gay ng mga kababayan natin, e, karapat-dapat akong manilbihan sa kanila sa mas mataas na position, I’ll take the challenge, why not?”

Silent worker kung tawagin siya ng mga taong nakakaalam na sa kanyang pananahimik ay meron pala siyang mga nilulutong batas, 24 na batas na ang naipapasa niya ngayon na napakalaking tulong ang maibibigay sa mayorya nating mga kababayan.

“Sabi ng iba, under graduate daw ako, kulang daw ako sa kaalaman. Hindi ko na lang pinapansin ang mga ganung comment, ang mas pinahahalagahan ko, ano ba ang maitutulong ko sa ating mga kababayan?

“May mga kumokontra, may mga sumasang-ayon sa mga batas na isinusulong ko, pero ang mahalaga, pumapasa. Nandiyan na, batas na, implementasyon na lang ang kailangang gawin,” malaya niyang pahayag.

Pero hindi siya nagsasalita nang tapos, ang pulso ng bayan ang magtutulak sa kanya sa mas mataas na posisyon, kung sa palagay niya ay hindi pa panahon ngayon ay napakabata pa naman niya para sa kanyang mga pangarap pampulitika.

“Malayo pa ang labanan, kaya ang iniisip ko lang muna ngayon, ang pagdating sa mga kababayan natin. Tulad ngayon, sinalanta tayo ng kalamidad. May mga lugar na binaha, naglubugan, may barko pang bumaligtad sa dagat.

“Pupunta ako sa Iloilo bukas, mamamahagi kami ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo, meron na akong mga tauhan dun na nag-repack ng mga pagkaing maibibigay namin sa mga tagaroon.

“Ang ibang tulong, dito manggagaling sa Maynila, pero ang mas malaking bulto, dun sa Iloilo manggagaling dahil nauna na dun ang staff ko para ayusin ang mga kakailanganin namin.

“Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari na wala namang may gusto. Isa pa lang ito, paano pa ang mga susunod na bagyong susuungin natin, paano na ang mangyayari kung hindi tayo magtutulong-tulong?” pahayag pa ng aktor-pulitiko.

* * *

June 12 pa nailibing ang kanyang kaibigang si Rudy Fernandez, pero ang kalungkutan ay lagi niyang kakambal, sa isang iglap ay bigla na lang niyang maaalala at maiisip si Daboy na hanapin man niya ngayon ay sa alaala na lang niya makikita.

“Nami-miss ko ang mga hagikhik niya, very contagious kasi ang paghagikhik ni Daboy, e. Kapag bumibiyahe ako, bigla ko siyang maiisip, nakakalungkot talaga dahil napakaaga niyang nawala.

“Pero ganyan talaga ang buhay, sino ba ang mag-aakalang maaga pala siyang mamamatay? Malinis siya sa katawan, areglado ang lahat sa kanya, pero meron pala siyang matinding sakit.

“Sabi ko nga, nung mamatay si Daboy, parang naisip ko, walang may alam kung kailan tayo mawawala. Kaya ang pinakamagandang magagawa na lang natin ngayon, ang paghahanda.

“Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, tumulong tayo sa mga nangangailangan sa abot ng ating makakaya, para anumang oras tayong mawala, may magandang maaalala ang mga tao tungkol sa atin,” pahayag ni Senador Bong.

Ang kanilang pangako kay Lorna Tolentino na anuman ang mangyari ay nandiyan lang sila nina Kuya Ipe at Senador Jinggoy ay hindi nawawala, “Parang mga anak na rin namin ang mga anak nila ni Rudy, kaya sa kahit anong paraan na puwede kaming makatulong, hindi magdadalawang-salita sa amin si Lorna.

“Kahit ano, basta kaya namin, nandito lang kami. Yun ang pangako namin kay Daboy, huwag niyang alalahanin ang pamilya niya, may extension family sila sa amin nina Jinggoy at Phillip,” sinsero niyang sabi.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites