<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 13, 2008

Dennis Trillo nasarapan kay Ana Capri

DAPAT daw tanungin din si Dennis Trillo kung nag-enjoy din siya sa halikan nila ni Ana Capri.

So nice of Ana last Tuesday night nang bigla ka-ming binusinahan on our way to The Block at nag-offer na ihatid kami roon.

Feeling namin out of the way siya but she insisted. Happy kasi si Ana sa kanyang papel na Hedy sa Magdusa Ka na part din ng DramaRama Sa Hapon after Daisy Siete.

Natutuwa siya na lovable ang character niya at first time siyang nakaganap ng ganoon ka-martir kina Dennis and Katrina Halili.

We then remembered - and told her - na when the show was starting, nag- blind item kami sa kanya but in a fun way.

Nabalitaan kasi namin na nu’ng may kissing scene sila ni Dennis for Magdusa Ka, rehearsal pa lang, tinutooo na niya.

Natawa si Ana at si-nabi na bakit siya lang daw ang tinatanong namin dito? Hindi raw ba it takes two to tango?

Whatever she means by that, hindi na namin pina-explain. Tawanan na lang kami nang tawanan on the way to The Block.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites