<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 06, 2008

Diana Zubiri ibang level na

HINDI na bold star ang kategorya ngayon ni Diana Zubiri dahil kinukunsider na siya ng GMA 7 bilang dramatic star.

Aba , siya ang gaganap sa role na ginawa noon ni Hilda Koronel sa pelikulang Gaano Kadalas ang Minsan.

Siya ang ka-love triangle nina Sunshine Dizon at Marvin Agustin.

Si Marvin ay gagampanan ang role ni Dindo Fernando, samantalang ang bidang si Sunshine Dizon ay lalabas sa dating role ni Vilma Santos.

Hindi pagtitiwalaan si Diana ng GMA kung hindi siya magaling na artista
Mainstay din ngayon ng Bubble Gang si Diana.

Samantala, sa Bubble Gang ay panauhin naman tonight sina Bearwin Meily at Paolo Avelino.

Kahit wala namang regular show si Bearwin, lagi naman siyang may guestings sa mga programa ng Siyete.

Tampok na gags tonight sa Bubble Gang ang “Kailan Mo Ako Pakakasalan?”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites