<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 17, 2008

Dingdong Dantes wild ‘pag nalalasing

Hataw talaga si Dingdong Dantes ngayong 2008. Sunud-sunod ang kanyang mga grand press launch sa mga bago niyang endorsements.

Pagkatapos ng Bench Body at Medicol ay heto naman siya ngayon para sa Gran Matador brandy. And also this June ay magkakaroon siya ulit ng isa pang bonggang press launch para sa Mario D’ Boro shoes naman.

Hanep!

Aminado si Dingdong na umiinom siya. At talaga raw paborito na niyang inumin ang Gran Matador bago pa siya naging endorser nito.

Umiinom daw siya for relaxation especially after a hard day’s work. Nakainuman na niya sina Richard Gutierrez at Dennis Trillo na parehong nagi-endorse ng competitive brands.

Aminado siya na nag-iinit talaga ang katawan niya kapag nakakainom siya. Nagiging sweet talker daw siya at malambing. At kadalasan daw ay naghuhubad siya ng damit dahil sa init at naghahanap siya ng swimming pool.

“You would like me better when I’m drunk!” pahayag pa ni Dingdong na pinag-init ang mga bading na press.

Naalaala pa niya noong nag-celebrate siya ng kanyang 21st birthday ay sumobra ang kalasingan at kinailangan pa siyang dalhin ng friends niya sa ospital.

That time ay si Antoinette Taus pa ang GF niya na.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites